Fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu wg jellinka

Uzależnienie od alkoholu to poważny problem społeczny, który dotyka coraz większą liczbę osób na całym świecie. Istnieje wiele teorii dotyczących rozwoju tego uzależnienia, a jedną z najbardziej uznawanych jest model Jellinka. W tym artykule przyjrzymy się bliżej fazom rozwoju uzależnienia od alkoholu według tego modelu.

Faza eksperymentalna

Wg Jellinka, pierwszą fazą rozwoju uzależnienia od alkoholu jest faza eksperymentalna. W tym okresie osoba eksperymentuje z alkoholem, często w towarzystwie rówieśników, na imprezach czy w sytuacjach społecznych. Picie alkoholu w tej fazie jest zazwyczaj sporadyczne i ma charakter rekreacyjny.

Faza socjalna

Kolejną fazą jest faza socjalna, w której picie alkoholu staje się bardziej regularne, często w towarzystwie przyjaciół lub rodziny. Konsumpcja alkoholu w tej fazie jest uznawana za akceptowalną i nie wzbudza większych obaw w otoczeniu. Osoba w fazie socjalnej może być w stanie kontrolować ilość spożywanego alkoholu.

Faza problemowa

W miarę upływu czasu, osoba przechodzi do fazy problemowej, w której picie alkoholu staje się bardziej regularne i zaczyna wiązać się z negatywnymi konsekwencjami. Mogą pojawić się problemy zdrowotne, konflikty w relacjach z innymi oraz trudności w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Faza kryzysowa

Kolejną fazą rozwoju uzależnienia od alkoholu wg Jellinka jest faza kryzysowa. W tym etapie osoba doświadcza poważnych problemów spowodowanych konsumpcją alkoholu. Mogą to być problemy zdrowotne, utrata pracy, problemy finansowe, a nawet zerwanie relacji z bliskimi.

Faza krytyczna

Ostatnią fazą rozwoju uzależnienia według Jellinka jest faza krytyczna. W tej fazie osoba znalazła się w sytuacji krytycznej, gdzie alkohol stanowi główny punkt życia. Uzależnienie ma ogromny wpływ na wszystkie aspekty życia, a osoba może mieć trudności z funkcjonowaniem bez regularnej dawki alkoholu.

Aby zapobiec rozwojowi uzależnienia od alkoholu wg Jellinka, istotne jest rozpoznanie problemu we wczesnych fazach. Warto zwracać uwagę na zmiany w nawykach spożycia alkoholu oraz reagować na pierwsze sygnały problemów związanych z jego konsumpcją.

Wsparcie rodziny i bliskich jest kluczowe w procesie przeciwdziałania uzależnieniu. Jeśli zauważysz, że ktoś z Twojego otoczenia przejawia symptomy problemów z alkoholem, nie wahaj się udzielić mu wsparcia i skonsultować się z profesjonalistą.

Jak rozpoznać fazę eksperymentalną?

Fazę eksperymentalną można rozpoznać po sporadycznym i rekreacyjnym charakterze spożycia alkoholu, często w towarzystwie rówieśników na imprezach lub w sytuacjach społecznych.

Czy osoba w fazie socjalnej ma kontrolę nad spożyciem alkoholu?

Osoba w fazie socjalnej zazwyczaj ma zdolność do kontrolowania ilości spożywanego alkoholu, jednakże z czasem może to ulec zmianie wraz z rozwojem uzależnienia.

Jak można pomóc osobie w fazie kryzysowej?

W fazie kryzysowej osoba potrzebuje profesjonalnej pomocy, wsparcia rodziny oraz bliskich. Wskazane jest skonsultowanie się z terapeutą specjalizującym się w leczeniu uzależnień.

Czy faza krytyczna jest punktem bez powrotu?

Mimo że faza krytyczna jest bardzo zaawansowanym etapem uzależnienia, istnieją profesjonalne formy pomocy, które mogą pomóc osobie w powrocie do zdrowia i trzeźwości.

Zobacz także:

Photo of author

Marek

Dodaj komentarz